<div id="ldqze"></div>
   1. <button id="ldqze"><label id="ldqze"><mark id="ldqze"></mark></label></button>
     <th id="ldqze"><source id="ldqze"></source></th>

    1. <th id="ldqze"><source id="ldqze"></source></th>
      1.  

       程序委員會:

       Jiaxing Hong 洪家興 復旦大學
       Lishang Jiang 姜禮尚 同濟大學
       Daqian Li 李大潛 復旦大學
       Fanghua Lin 林芳華 Courant Institute, USA
       Kefeng Liu 劉克峰 浙江大學,UCLA
       Yiming Long 龍以明 南開大學
       Weiming Ni 倪維明 Univ. of Minnesota,USA;華東師范大學
       Longjun Shen 沈隆鈞 北京應用物理與計算數學研究所
       Xujia Wang 汪徐家 澳大利亞國立大學

       組委會:

       Baojun Bian 邊保軍 同濟大學
       Gang Chen 陳剛 南京市人民政府
       Zhicheng Guan 管志成 浙江大學
       Shenghong Li 李勝宏 浙江大學
       Junjie Li 李俊杰 浙江大學
       Hongwei Xu 許洪偉 浙江大學

       特邀代表:

       Jiguang Bao 保繼光 北京師范大學
       Yazhe Chen 陳亞浙 北京大學
       Ming Dai 戴民  
       Yinbin Deng 鄧引斌 華中師范大學
       Guangchang Dong 董光昌 浙江大學
       Yihong Du 杜一紅  
       Ainong Fang 方愛農 上海交大數學與應用研究所
       Bo Guan 關波 Ohio State University , USA
       Jiaxing Hong 洪家興 復旦大學
       Lishang Jiang 姜禮尚 同濟大學
       Meiyue Jiang 蔣美躍 北京大學
       Huaiyu Jian 簡懷玉 清華大學
       Dexing Kong 孔德興 浙江大學
       Yiming Long 龍以明 南開大學
       Shujie Li 李樹杰 中國科學院數學研究所
       Youdong Liang 梁友棟  
       Fanghua Lin 林芳華 Courant Institute, USA
       Qun Lin 林群 中國科學院計算數學研究所
       Kefeng Liu 劉克峰 浙江大學,UCLA
       Xianggao Liu 劉憲高 復旦大學
       Chungen Liu 劉春根 南開大學
       Xinan Ma 麻希南 中國科技大學
       Xingbin Pan 潘興斌 華東師大
       Longjun Shen 沈隆鈞 北京應用物理與計算數學研究所
       Weiming Sheng 盛為民 浙江大學
       Hesheng Sun 孫和生 北京師范大學
       Shanjian Tang 湯善鍵 復旦大學
       C. Taubes Harvard University , USA
       Yuan Wang 王元 中國科學院數學研究所
       Xujia Wang 汪徐家 澳大利亞國立大學
       Guofang Wang 王國芳  
       Nengchao Wang 王能超 華中理工大學并行計算數學所
       Shutie Xiao 肖樹鐵 清華大學
       Guangjun Yang 楊光俊 云南大學
       Fahuai Yi 易法槐 華南師大
       Xiuyuan Yu 于秀源 杭州師范大學數學系
       Songping Zhou 周頌平 浙江理工大學
       Shulin Zhou 周蜀林 北京大學
       Xiaohua Zhu 朱小華 北京大學
       Chaofeng Zhu 朱朝鋒 南開大學

        

       免费视频观看视频观看_成h免费视频在线观看_九九九免费视频